Källor

Källor

Litteratur och tryckta källor

 • Ankaret och rondellens återkomst, Stefan Lundin 2009.


 • Att färdas till lands, Anita Eklund, Lars Olsson, 1985.


 • Att köra till höger, M-boken 5, Motormännens Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 1967.


 • Automobiler på G, Bilen i Kronobergs län 1900-1930, Thomas Lissing, 2011.


 • Bebyggelsehistorisk tidskrift, Vägar och vägmiljöer, Nr 39 2000.


 • Beskrifning om Nettraby Socken i Blekinge, Edvard Fagerlund, 1861

.

 • Beskrivningar med Situations och Planteckningar öfver GÄSTGIVAREGÅRDARNE och nogodt annat märkvärdigt däromkring uti BLEKINGEN 1793, Provinciens Ordinarie Landtmätare Gabriel Wickenberg, 1974.


 • Bilen & människan i svensk prosa och poesi, Emin Tengström, 2009.


 • Bilkultur i Malmö, Hur en bilstad blir till, Niklas Ingmarsson, 2004.


 • Bilismens genombrottsår i Sverige, Rune Andréasson, Jonas Gawell, Sven Gerentz, 1997.


 • Blekingeboken 1928, Blekingska gästgivaregårdar 1793, Gabriel Wickenberg/Gottlieb Wirde.


 • Blekingeboken 1953, Abraham Hülphers resa genom Blekinge 1759, O Walde.


 • Blekingeboken 1961, Blekingska fornminnen: Vägmärken, Axel Hammelin.


 • Blekingeboken 1965, Kustbanan och andra Blekingebanor, Ragnar Vasser.


 • Blekingeboken 1988, "En meggedt ond wej".


 • Blekingeboken 2007, Längs allfarvägen, Ingvar Gustavsson, Peter Öjerskog, Jan Ottosson, Bibbi Brorsson/Hartvig Ahlstedt.


 • Blekingeboken 1992, Nättraby namnuppkomst, Bo Palmgren


 • Blekinge-Posten 3/2 2006, Järnvägsfrågan ett hett ämne i Blekinge under hundra år, Ingemar Elofsson.


 • Blekinges dansktid. Blekinge Museum, 2013.


 • Blekinges Milstolpar. Carl Carlsson, 2012.


 • Brev under resor i Sverige Volym I, Jonas Carl Linnerhielm, 1797.


 • Brev under resor i Sverige Volym II, Jonas Carl Linnerhielm, 1806.


 • Brev under resor i Sverige Volym III, Jonas Carl Linnerhielm, 1816.


 • Broar i Blekinge, En kulturistorisk inventering utförd av länsstyrelsen i samarbete med vägförvaltningen. Februari 1982.


 • Broarnas rekordbok, Skanska AB, 1998.


 • Broschyr om elektrifieringen av Kustbanan och om Tågbussen, Banverket, BlekingeTrafiken, 2005.


 • Bygd och Natur 1996:5, Milstolpemönsteret måste bevaras!, Stefan Nordin.


 • Classic Motor, tidningsartikel På Fruset Vatten, mars 2007.


 • Det ska bärgas i tid, Historien om Rikstvåans service, Lennart Andersson, 2008.


 • Drömmen om bilen, Nordiska Museet, 1997.


 • En bok om Blekinge, Blekinge Musei- och Hembygdsförbund, 1924-1942.


 • En gammal landsväg berättar, Ivan Bratt, 1992.


 • En skrift om Axel E Lindvall, Tobias Andersson, 2000.


 • Eriksgata, Alf Henriksson, 1986.


 • Farväl till Macken, Jan Öhberg, 2007.


 • Från den gamla goda tiden, Människor och öden i det gamla Nättraby, J-Ö Swahn, 1965.


 • Från fästig till bredband, Skånska Akadamin, 2000.


 • Från kungligt ämbetsverk till Sveriges modernaste myndighet, Jan-Olof Montelius, 2010.


 • Från stigar till asfalterade motorvägar, Per Frostman, 1995.


 • Full tank, Olle Wilson, 1995.


 • Full tank, Olle Wilson, uppdaterad upplaga, 2008.


 • Föreningen Heimdals Folkskrifter, En resa genom Sverige 1586, 1897.


 • Gambal Landz Wäg, Karl-Axel Björkquist och Thomas Persson, särtryck samt kapitel i Blekingeboken 1973.


 • God Vägarkitektur, Vägverket, 2001.


 • Heliga hällar, Karl-Axel Björkqvist,  1996.


 • Historiska vägar, Alternativa färdvägar genom Gävleborgs län, Margaretha Sundberg & Ann Christin Gagge, Länsstyrelsen Gävleborg/Vägverket Region Mitt, 2000.


 • Historiska vägar i Jämtlands län, Från gångstig till landsväg, Johan Jonsson, Jämtlands läns museum/Vägverket Region Mitt, 2001.


 • Hästskjuts- och Diligenstrafik, Äventyr, organisation & lag genom 650 år, Tommy Eriksson, 1996.


 • Högertrafik. En handledning från Statens högertrafikkommission, 1967.


 • Järnvägen 150 år 2006, broschyr.


 • Karlskroniten, Föreningen Gamla Carlscrona Medlemsblad, Om islotsar och islotsning på Aspö under 1900-talet, Uno Sörensson, Nr 1:2011.


 • Kulturmiljövård 1-2 1992, Vägen, Riksantikvarieämbetet.


 • Kulturmiljövård 1-97, Kommunikationer, Riksantikvarieämbetet.


 • Kulturvägar i Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna,  2002.


 • Kultur på väg, Den fordonshistoriska rörelsen i Sverige, 2009.


 • Kungsvägen Oslo-Stockholm-Helsingfors-St.Petersburg, Torgny Ridderberg, 1994.


 • Längs Nordens äldsta postvägar, Postmuseum Sverige, 2004.


 • Längs vägen – Mackar, motell och annat modernt, Mikael Eivergård, Marianne Strandin, Jämtlands läns museum, 2004.


 • MACK en svensk uppfinning, Urban Alvring, 2011.


 • Marinmuseums årsbok, Medeltida hamnar i Blekinge.


 • Med Via Lappia från hav och kust till skog och fjäll, Bo Antonsson, 1992.


 • Medeltidens ABC, 1985.


 • NAEJ Nättrabybanan, Lennart Welander, 1980.


 • Norrstigen, Pär Näsström, 2006.


 • Norstedts Sveriges Historia 1721-1830, Vägnät och vagnar, Elisabeth Mansén, 2011.


 • När resan var ett äventyr, Annette Rosengren, Noridska Museet, 1979.


 • När steg blev stig, Vägverket, Projekt Höga Kusten, 1995.


 • NättrabyBladet 3*01 (gamla bensinstationer i Nättraby).


 • Om skjutsväsendet i Sverige (1803), Ernst Moritz Arndt, Bokgillet, 1963.


 • Politik, mobilitet och miljö, Gunnar Falkemark, 2006.


 • Raffinerade rum, Bensinstationer och precision, Sverige 1926-1956, Olle Wilson, 2012.
 • Resa i Blekinge, utställningskompendium, Blekinge Museum.


 • Resa i Sverige, Om våra resor under 500 år, Annette Rosengren, Elisabet Hidemark, Nordiska Museet, 1978.


 • Resa i Sverige, Fataburen 1978, Nordiska museets och Skansens årsbok.


 • Resor till Carlskrona 1750-1860, 1992/2000.


 • Riksettan, tidskrift om ”bilens guldålder”, utkommer 2 gånger per år, OK-förlaget.


 • Ränderna går aldrig ur – en bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid, Leifh Stenholm, 1986.


 • :spaning 12-13/2008, Tema Vägar, Västmanlands läns museum.


 • Stenbroarna i Kyrkhult socken, bildalmanacka 1999.


 • Svenskarna och deras automobiler, Gert Ekström, 1983.


 • Svensk bygd och natur, Ur vägarnas historia, John Nihlén, 1954.


 • Svensk bygd och natur, De nya vägarna, Henning Segerros, 1954.


 • Svensk vägadministration En historisk översikt, Vägverkets Museum, Jan-Olof Montelius, 2007.


 • Svenska Dagbladet 1929-09-19, Den gamla landsvägen, Harry Blomberg.


 • Sveriges Nationalatlas. Infrastrukturen, 1992.


 • Turistvägar i Blekinge, Bo Swahn, 1985.


 • Tåg och bilar – förr och nu, Donna Bailey/Kerstin Lundstam, 1990.


 • Vattenvägen – om vår närsjöfart och världssjöfart, Svenska Redareföreningen, 2009.


 • Vittus den siste bonden på Trossö, Kjell Öhman, 2006.


 • Vägar. Dåtid, nutid, framtid, Vägverket, 1991.


 • Vägars kulturvärden, Riksantikvarieämbetet, 1997.


 • Vägen går vidare – Vägverket 150 år, Småskrift nr 3, Skaraborgs Länsmuseum, 1991.


 • Vägen i kulturlandskapet, Vägar och trafik före bilismen, Jan-Olof Montelius, Vägverkets museum, 2004.


 • Vägen som kulturarv, Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Vägverket region sydöst, 1999.


 • Vägen till Lyckeby, En historiebok, Gösta Hultén, 2003.


 • Vägminnesvårdsprogram, Göteborgs och Bohus län, Vägverket, 1991.


 • Älskade cykel år 1800-2000, Gert Ekström, text, Ola Husberg, foto, 2001.


 • ÖSJ-bladet, medlemsblad för museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, 1989.


 • Östra Blekinge Järnväg, Östra Blekinge Hembygdsförening, 2006.


Otryckta källor


 • Fordom fordon, utställning Söderköpings bibliotek Stinsen, 2012.


 • Informationstavla Skillinge gravfält, länsstyrelsen.


 • Kartor från sent 1700-tal/tidigt 1800-tal över Nättraby, Lantmäteriet, Karlskrona.


 • Mappen Nättraby socken Vägfornminnen Antikvariskt, Blekinge Museums faktarum.


 • Vägverkets Museum.
http://www.vv.se/museum

Film

 • 1067 – smalspårsbanan Karlshamn-Vislanda-Bolmen-Halmstad. LEG video 1994.


 • Motorvägen Malmö-Lund, byggnation 1952-1953.


Museer/vägar

 • ”Ausavreet”, dansbana i vägkorsning till 1939, Näsum, nordöstra Skåne.


 • Bensin Museum, Älvsbyn.


 • Bromuseum, Tallbergsbroarna, Nyåker.


 • Eriksgatan, Mora sten (Uppsala)-Vättern runt-Mora sten.


 • Eriksgatuleden, Sandhem, Mullsjö.


 • Gamla Hoforsvägen, Hofors-Falun.


 • Göta landsväg, Årstafältet, Stockholm.


 • Hålvägar, Timmele, Ulricehamn.


 • Hålvägar, Draget, Bålsta.


 • Järnvägsmuseet i Kristianstad.


 • Järnvägsstationen, lokstallar, Nora.


 • Järnvägsstationen, Järle, Örebro-Nora.


 • Järnvägsstationen, Verkebäck, smalspåret Västervik-Hultsfred.


 • Karl XI:s väg, Ysane, Sölvesborg.


 • Karl XI:s väg, Vemdalen-Vemdalsskalet, Härjedalen.


 • Karlshamns Museum, Vislandabanan, Karlshamn.


 • Kongs-Lijden, Bräkne-Hoby-Ronneby.


 • Nordiska Museet, Bilen, Stockholm.


 • Riks 1, Helsingborg-Stockholm.


 • Riks 2, Åsen, Ljungskile.


 • Rälsbuss Kristianstad södra- Åhus.


 • Spårvägsmuseet, Stockholm.


 • Stenbron, Fur, väg 28, Blekinge-Småland-gränsen.


 • Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle (tåg).


 • Sveriges Järnvägsmuseum, Ängelholm (banor).


 • Teknikens och Sjöfartens hus, vägutställning, Malmö.


 • Trafikkiosken 1957, Borensberg.


 • Utvandrarnas väg, Eriksmåla-Karlshamn.


 • ”Vägmuseum”, Dalkarlsbacken, Kungsängen, Stockholm.


 • Vägverkets Museum Pylonen, Borlänge.


Nostalgimackar

 • BP, Ringvägen, Stockholm.


 • BP, Örkelljunga.


 • Caltex, Mörarp, Helsingborg.


 • Esso, Lörstrand, Järvsö.


 • Esso, Rosersberg, Märsta.


 • Gulf, Gärestad, Ronneby.


 • Gulf, Vena, Hultsfred.


 • Gulf, väg 283, norr om Norrtälje.


 • Nynäs, Hosta, Fellingsbro-Frövi.


 • Nynäs, Skålan, Åsarna.


 • Texaco, Strandveien, Köpenhamn.


 • Gulf, Tingsryd.


 • Shell, Hoting.


 • Shell, Jamtli, Östersund.


 • Shell, Sollebrunn.


 • Shell, Vretstorp, Laxå.


 • Standard, Ängdalen, Motala.


 • Texaco, Berg, Lammhult.