Intressenter

Senast uppdaterad 2020-05-14

(Sveriges väghistoria)

© Webbmaster: ateljé WQ 2008

Text: Peter Öjerskog

Intressenter


Projektledare

Journalist Peter Öjerskog, även sekreterare i styrgruppen,

Långgatan 14 B, SE-371 38 Karlskrona. +46 (0)708-52 99 13. peter.ojerskog@swedenoffroad.com


Webbmaster

Kreatör Kjell Warnquist, ateljé WQ, Box 38, SE-370 24 Nättraby.

+46 (0)708-18 51 00, (0)455-497 57.

info@ateljewq.com


Konsult

Landskapsarkitekt Peter Bergholm, Outside landskapsarkitekter & ingenjörer ab, Södra Långgatan 38, SE-392 31 Kalmar.

+46 (0)480-44 09 30, (0)709-10 52 30.

peter.bergholm@outsidekalmar.com


Styrgrupp


Nättraby Hembygdsförening

Ordförande Ingegerd Holm, Karl Olsavägen 7, SE-370 30 Rödeby  +46 (0)455-485 04, (0)768-822 803.

ingegerd_holm@msn.com


Kassör Sten Ekenberg, Högabergsgatan 42, SE-371 34 Karlskrona. +46 (0)455-188 06, (0)455-73 78 26.

stenekenberg@gmail.com


Karlskrona kommun

Kulturchef Annika Eklund, Karlskrona kommun,

SE-371 83 Karlskrona. +46 (0)455-30 34 38, +46 (0)709-30 34 38. annika.eklund@karlskrona.se


Länsstyrelsen i Blekinge

Antikvarie Nils-Gustaf Nydolf, länsstyrelsen,

SE-371 86 Karlskrona. +46 (0)455-87 161, (0)733-54 99 65.

nils-gustaf.nydolf@lansstyrelsen.se


Blekinge Museum

Museichef Marcus Sandekjer, Borgmästaregatan 21,

SE-371 35 Karlskrona. +46 (0)455-30 49 61 (kopplas till mobil). Marcus.sandekjer@blekingemuseum.se


Trafikverket Region Sydöst

Samhällsplanerare Malin Eriksson, enhet Samhällsplanering

Box 513, SE-371 23 Karlskrona. +46 (0)455-36 65 35 (även mobil).

malin.eriksson@trafikverket.se


Banverket

Banförvaltare Ingemar Jönsson, Järnvägsgatan 4,

SE-281 31 Hässleholm. +46 (0)451-472 58, (0)708-94 39 07. ingemar.jonsson@banverket.se


Skärgårdstrafiken

Sektionschef Tina Petersson, Affärsverken, Box 530,

SE-371 23 Karlskrona. +46 (0)455-783 32.

tina.petersson@affarsverken.se


Entusiast

Christer Idström, Benportsvägen 8, SE-374 41 Karlshamn.

+46 (0)454-317 00, (0)70-541 18 81.

hotrodder@telia.com


Referensgrupp


Museichef Jan-Olof Montelius, Trafikverkets museum, Trafikverket, Röda vägen 1, SE-781 70 Borlänge, +46 (0)243-750 30.

jan-olof.montelius@trafikverket.se


Bebyggelseantikvarie Karin Wennberg, Trafikverket, miljö,

SE-551 91 Jönköping. +46 (0)36-19 21 60.

karin.wennberg@trafikverket.se


Väg/markägare/”vagnmuseum”, Christer Fredholm,

Marielunds Gård, SE-370 24 Nättraby. +46 (0)455-471 82,

(0)708-19 26 18.

marielund@mbox301.swipnet.se


Tidigare intendent Tekniska museet Gert Ekström, Älgvägen 10,

SE-141 40 Huddinge. +46 (0)8-450 56 79, (0)736-793 716. gert.ekstrom@glocalnet.net


Ordförande Blekinge Hembygdsförbund Åke Werdenfels,

Västra Storgatan 11 B, SE-294 33 Sölvesborg. +46 (0)456-123 69, (0)70-661 16 98.

ake.werdenfels@solvenet.se


Fd riksdagsledamot och ledamot av trafikutskottet Johnny Gylling, Parkvägen 19, SE-370 24 Nättraby.

+46 (0)455-479 89, (0)709-61 40 62.

johnny.gylling@bredband.net


Vägingenjör Bo Benninge, Fiskaregatan 12, SE-371 37 Karlskrona. +46 (0)455-159 69, (0)708-35 57 00.

bo.benninge@home.se


Väghistoriker Stefan Nordin, Terrängvägen 45, SE-177 60 Järfälla. +46 (0)8-580 816 89, (0)70-717 74 76.

milstolpen@telia.com


K-spanare Göran Willis, Top Film AB, Gaffelgränd 1 A,

SE-111 30 Stockholm. +46 (0)8-650 49 11, (0)8-10 93 30 (kontoret),

(0)70-910 93 40.

willis@topfilm.se


1:e antikvarie Niklas Ingmarsson, Kulturen, Box 1095,

SE-221 04 Lund. +46 (0)46-35 04 11. (0)70-68 67 248. niklas.ingmarsson@kulturen.com