Media

Media


För mediaservice kontakta:


Peter Öjerskog, projektledare Nättraby Vägmuseum

Långgatan 14 B, SE-371 38 Karlskrona

+46 (0)708-52 99 13

peter.ojerskog@swedenoffroad.com

Fotograf: Kjell Warnquist

Pressmeddelande och bilder för fri bearbetning och publicering. Även övrigt material på http://www.nattrabyvagmuseum.se får användas fritt av media mot att källan anges.

Nättraby Vägmuseum deltar i "Kulturens vägar" den 12 september 2010


Nättraby Vägmuseum deltar i ”Kulturens vägar” söndag 12 september 2010 kl 13-16.


Platsen är grusparkeringen vid den gamla stenbron i Nättraby vid E22, avfart 61, 10 km väster om Karlskrona.


”Kulturens vägar” är årets tema för riksomfattande Kulturarvsdagen som Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör för.


Intresserade hälsas välkomna till följande program:

* Information om Nättraby Vägmuseum och dess 14 utvalda vägmiljöer – världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is.

* Guidade promenader kl 13, 14, 15  till närliggande vägmiljöer; 1800-talets stenbro, gatstensbelagda Riks 4, moderna motorvägen, två generationers milstolpar.

* Utställning av gammal bil, motorcykel, cykel, vagn, släde, spark, dressin, stockkanot – och modern rullator.

* Bokbord med väglitteratur.

* Kaffeservering i Ekbergska huset.


Arrangör är Nättraby Hembygdsförening.

Kontakt: Peter Öjerskog,projektledare Nättraby Vägmuseum, 0708-52 99 13, peter.ojerskog@swedenoffroad.com

Nättraby Vägmuseum ute på nätet


Nättraby Vägmuseum är nu ute på Internet. På hemsidan

www.nattrabyvagmuseum.se finns information, bilder och kartor på

Sveriges och världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på

land, räls, vatten och is.


Här beskrivs allt från den 1000-åriga stigen, via 1600-talets milstolpar

och 30-talets gatstensbelagda landsvägar, till dagens asfaltbelagda motorväg. Plus förstås järnvägen, vattenvägen, isvägen. broarna och Sveriges två(!) högertrafikomläggningar.


Via kartor och GPS-koordinater hittar besökarna lätt fram till de 14 olika utvalda vägmiljöer som utgör Nättraby Vägmuseum.


Digitala informationen om Nättraby Vägmusem kompletteras i framtiden av fysiska utställningspaviljonger och informationsskyltar i Nättraby, som ligger vid E22 en mil väster om Karlskrona i Blekinge.


Nättraby Vägmuseum - världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is


Nättraby Hembygdsförening i Blekinge har tillsammans med intressenter skapat Nättraby Vägmuseum – världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is.


I Nättraby väster om Karlskrona finns nämligen en unik koncentration av gamla och nya landvägar, järnvägar och segelbara Nättrabyån.


Redan 1995 kläckte journalisten Peter Öjerskog från Karlskrona idén om ett vägmuseum i det fria i Nättraby. Förslaget mottogs positivt men det omfattande arbetet med att göra Karlskrona till marint världsarv kom emellan.


2006 kontaktade Nättraby Hembygdsförening med ordförande Ingegerd Holm i spetsen återigen Peter Öjerskog. En styrgrupp och en referensgrupp bildades för Nättraby Vägmuseum. Huvudintressenter är Nättraby Hembygdsförening, Karlskrona kommun, Vägverket, länsstyrelsen i Blekinge och Blekinge Museum.


Nättraby Vägmuseum är ett friluftsmuseum där befintliga vägmiljöer används. Den informella rastplatsen vid E22 avfart 61 till Nättraby används som centralplats för vägmuseet.


Nättraby Vägmuseum består av 14 utvalda vägmiljöer i Nättraby socken. Vägmiljöerna är:

Hålvägen – stigen

Via Regia – landsvägen

Värendsvägen – handelsvägen

Skillinge – övergivna vägen

Milstolparna – vägmärkena

Ryttarliden – namnminnet

Riks 4 – gatstensvägen

E22 – motorvägen

Cykelvägen – bilfria vägen

Kustbanan – järnvägen

Krösnabanan – smalspåret

Nättrabyån – vattenvägen

Isvägen – vintervägen

Stenbron – vägen över vatten


Även om Blekinge alltid betraktats som ett randområde av först Danmark och från 1658 Sverige så låg landskapet välbekant mitt vid sjövägen mellan danernas och svearnas centralområden. Den 2500-åriga kustlandsvägen genom Blekinge har också alltid varit viktig för handel, kyrkan och militären.


Stigar och vägar, vattenvägar och vintervägar har funnits lika länge som människan. Ända fram till 1500-talet fanns egentligen bara stigar på land i Skandinavien. Först Christian IV och sedan Karl XI beordrade att Blekinges kuststig skulle breddas till vagnväg.


Ända fram till järnvägens revolution under andra halvan av 1800-talet var det faktiskt sjövägarna och vintervägarna som dominerade. Med bilens och motorcykelns intåg på 1900-talet utvecklades landvägarna mer än under hela sin tidigare historia.


Information om Nättraby Vägmuseum finns än så länge enbart digitalt på sajten http://www.nattrabyvagmuseum.se. Där finns också GPS-koordinater angivna till de 14 utvalda vägmiljöerna. Men arbete pågår nu med att också skapa ett fysiskt vägmuseum med informationsskyltar på plats.


Vägverket Region Sydöst har bekostat en nytänkande förslagskiss på paviljonger, skyltar och parkering för Nättraby Vägmuseum som utarbetats av landskapsarkitekt Peter Bergholm, och som förhoppningsvis ska bli verklighet i framtiden.


Infoskyltar sätts upp vid de 14 utvalda vägmiljöerna. Fyra informationspaviljonger byggs på den nu informella rastplatsen vid stenbron, som stängs av för fordon. En parkeringsplats byggs öster om Ekbergska huset, som ägs av Nättraby Hembygdsförening.


Besökarna går via en nyanlagd gångväg längs Gamla Landsvägen förbi Ekbergska huset och över den magnifika stenvalvsbron över Nättrabyån för att nå paviljongerna. En perfekt entré för fysiska Nättraby Vägmuseum!

Fotograf: Bernt Johnsson, Malmö Förlag L. Nilsson, Nättraby.