Startsida

NÄTTRABY VÄGMUSEUM

– världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is.

GPS N56.20783° E15.53065°

Vid E22, avfart 61, 10 km väster om Karlskrona 

Blekingekustvägens tvåvalviga stenbro över Nättrabyån är symbolen

för Nättraby Vägmuseum. Den så kallade Landbron uppfördes i början

av 1800-talet, togs ur bruk 1934 då biltrafiken blev för intensiv och tung, samt renoverades 1974. Fotograf: Kjell Warnquist, 2008.

Ett gammalt vykort med en bil hälsar dig välkommen till Nättraby. Nättraby Vägmuseum är världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is. Cirka 1908-10. Fotograf okänd. Förlag: I. Lundström, Nättraby. Vykortsbilderna på nattrabyvagmuseum.se är hämtade från Nättrabybon Christian Mattissons vykortsamling. 

Har du gamla bilder, fakta och berättelser från land/järn/is/vattenvägarna i Nättraby socken så vänligen kontakta projektledare peter.ojerskog@swedenoffroad.com